برچسب پشت متال:

    اینگونه برچسبها بسیار پرچسب بوده و برای موارد خاصی، مورد استفاده قرار میگیرند و آنها را برای چسباندن در سطوح روغنی (جاهایی که آغشته به روغن میشوند) به کار می گیرند.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد