مهر برجسته برقی

    مزایای استفاده از دستگاه مهربرجسته زن برقی :

    دارای کیفیت چاپ عالی به جهت فشاریک دست وقوی برق چاپ راحت وآسان فقط با ورود کاغذ – دارای سنسور چشمی دارای ضریب امنیتی بالا به جهت داشتن قفل وکلید

    موارد استفاده دستگاه:

    ادارات ثبت اسناد – ثبت املا ک – ثبت شرکت ها که درطول روز مجبور به چاپ صدها برگه ثبتی واستعلامی می باشند. دفترخانه های اسناد رسمی. مراکز فنی وحرفه ای که درطول روز تعداد زیادی گواهینامه صادر مینمایند. مرکز آموزش دولتی که درطول روز تعداد زیادی مدرک صادر مینمایند. خریداران دولتي كه ازدستگاه فوق استفاده مي كنند.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد