نشان سینه نمادی از عضویت و پایبندی افراد به سازمان و گروه خود می باشد که امروزه در بسیاری از همایش ها و جشنواره ها به صورت گسترده ای استفاده می گردد . همچنین نشان سینه یکی از ملزوماتی می باشد که مدیران موفق برای ساخت شخصیت سازمانی مناسب در پرسنل خود از آن بهره می برند . نشان های سینه با چند روش مختلف در اندازه و فرم های گوناگون در کانون تبلیغات تلاش ساخته می شوند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

    فلزی برجسته و توگود :

    در این روش ، پس از فرایند های پرداخت ، کپی و اسید کاری بر روی ورق برنج ، استیل یا برنز ، طرح مورد نظر با اره برش خورده و پس از نصب گیره با یکی از فلزهای طلا، نیکل یا مس آبکاری می گردد.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد