برچسب سکوریتی: Security ( گارانتی )

    این گونه برچسبها در بحثهای امنیتی و گارانتی محصو ت استفاده می شوند و معروف به برچسب گچی بوده و بعد از چسباندن به محصول به هیچ طریقی قابل کندن نیستند و در صورت سعی به کندن این نوع لیبل خرد می شوند که بیشتر برای گارانتی محصو ت الکترونیکی استفاده میشوند؛ همچنین میتوان از برچسب شبرنگ هم برای گارانتی محصو ت استفاده کرد.

    کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد