• چاپ انواع برچسب

رول پارچه ای:

این گونه رولها در بخش پوشاک مصرف میشوند و بدون چسب میباشند.

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی تلاش می باشد